Příslušenství

Jak stavět

Pro montáž stěn ze skleněných tvárnic se v současné době používá několik zde popsaných způsobů. Každá stěna vyžaduje důkladné posouzení požadavků, které jsou kladeny na statiku stěny. Jednotlivé stavební systémy mají svá omezení a je tedy vhodné se o jejich použití poradit. Tuto službu vám ZDARMA zajistíme a doporučíme nejvhodnější stavební systém.

Klasické zdění pomocí zdících křížků a malty:

 

 

Montáž lepením 

 

 

Veškeré příslušenství můžete zakoupit zde.

 

Azteca Ceramica | GLASS BLOCKS | Poesia | Casma